WOORDENWINKEL

ik stel het goed in theorie / heb het wat moeilijk met de praktijk


Categorieën


Gratis afhalen is mogelijk in Gent op woensdag tussen 17u en 19u.

Ik heb een nieuwsbrief! Een die ik zelf graag zou krijgen, dat is zowat de insteek.

Al mijn werk is auteursrechtelijk beschermd. Dit wil zeggen dat je niets mag verveelvoudigen of openbaar maken, zonder daarvoor mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen.